บริษัท ซุพพีเรียร์ เคมีอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร
1443 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-5593237-9
02-5593240
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซุพพีเรียร์ เคมีอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี (Accounting) 26 กันยายน 2563
     2. พนักงานขายต่างจังหวัด 26 กันยายน 2563