บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด
ทอผ้า, ย้อมผ้า, ตัดเย็บเสื้อผ้า มากว่า 30 ปี
234 หมู่ 4 ซอยสรรพสามิต ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
02-8195600
02-8195618
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 28 กันยายน 2563
     2. หัวหน้าแผนกย้อมผ้า 28 กันยายน 2563
     3. พนักงานย้อมผ้า 28 กันยายน 2563
     4. พนักงานคุมเครื่อง 28 กันยายน 2563
     5. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 28 กันยายน 2563
     6. พนักงานประสานงานขาย (ประจำโรงงาน) 28 กันยายน 2563
     7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 28 กันยายน 2563
     8. พนักงานประสานงานขาย ซอยสุขสวัสดิ์ 35 (ซอยวัดสน) 28 กันยายน 2563