บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด
ABSMEDIQ Wellness Center เป็นคลินิกการแพทย์ด้านชะลอวัย ที่ผสมผสาน การแพทย์ชะลอวัย ฮอร์โมน โภชนาการ การออกกำลังกาย แบบครบวงจร
20/10-11 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
081-8241906
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการบัญชีการเงิน และแคชเชียร์ 20 กันยายน 2563
     2. ธุรการการเงิน 20 กันยายน 2563