บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด
นำเข้า และจำหน่ายสินค้าทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น้ำกลั่นบริสุทธิ์กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว สารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ชุดทดสอบวิเคราะห์น้ำ เสื้อกาวน์ รวมทั้งออกแบบและรับผลิตเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์
248,250,252,254,256 ซอย เอกชัย 64/5 ถนน เอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
02-4166686, 02-4166687
02-4166698