บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
งานก่อสร้าง, งานขุดลอก
212/6 ถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
034498168
034498151
ตำแหน่งงานของ บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างสำรวจ 28 กันยายน 2563
     2. บัญชี 28 กันยายน 2563