บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ เป็นบริษัทด้านการศึกษาวิจัย ในฐานะที่ปรึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการวิจัยและการประเมินผล การให้บริการด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
115/18 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
089-1174109, 02-9497515
02-9497516