บริษัท พี.พี.พี. รีไซเคิล จำกัด
รับซื้อ ขาย เศษกระดาษ
69/149 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-5822646-7 สายตรง 081-6424012
02-0868704