บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
ให้เช่าแท้งค์เก็บสารเคมี/คลังสินค้าเคมี/ขนส่งเคมี
888 หมู่ 6 ซอยองค์การสะพานปลา(บางปู19) ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-7035051-2
02-7035053
ตำแหน่งงานของ บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. marketing manager 19 กันยายน 2563
     2. ผู้จัดการโรงงาน 19 กันยายน 2563
     3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ 19 กันยายน 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 19 กันยายน 2563
     5. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 19 กันยายน 2563
     6. พนักงานฝ่ายผลิต 19 กันยายน 2563
     7. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 19 กันยายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 19 กันยายน 2563
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีอุตสาหกรรม 19 กันยายน 2563