บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
ขายปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
93/1 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 17-18 อาคาร เอ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-0158888
02-0158889
ตำแหน่งงานของ บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างติดตั้ง 25 กันยายน 2563
     2. พลังงานคลังสินค้า 25 กันยายน 2563
     3. พนักงานขนส่ง 25 กันยายน 2563
     4. Senior Site Coordinator 25 กันยายน 2563