บริษัท เฟรนด์ชิพเวอร์ค จำกัด (FW)
ออกแแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริการรับบรรจุสินค้า
3761/210-211 ซอยหมู่บ้านโอสิริ ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
02-2912681-2
02-2911575
ตำแหน่งงานของ บริษัท เฟรนด์ชิพเวอร์ค จำกัด (FW) 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต (รายเดือน / รายวัน) 26 กันยายน 2563
     2. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร 26 กันยายน 2563
     3. พนักงานติดรถส่งสินค้า 26 กันยายน 2563
     4. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) 26 กันยายน 2563
     5. พนักงานคลังสินค้า (Warehouse) 26 กันยายน 2563
     6. พนักงานขับรถ 26 กันยายน 2563
     7. พนักงานบัญชี (Accountant) 26 กันยายน 2563
     8. พนักงานบุคคลและธุการ (Personnel and Admin) 26 กันยายน 2563
     9. พนักงานจัดซื้อ (Purchasing) 26 กันยายน 2563
     10. พนักงานขาย (Sale) 26 กันยายน 2563
     11. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) 26 กันยายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์ (เครื่อง CNC) 26 กันยายน 2563