บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัทเฟลเทค ก่อตั้งในปี 2003 บริษัทมีโรงงานอันทันสมัย 2 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในจังหวัดชลบุรี เฟลเทคเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาพรมแผ่น, ฉนวนกันเสียงและกันความร้อน สำหรับอาคารสำนักงานและรถยนต์
3388/92 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-2403041 ต่อ 116
02-6335755
ตำแหน่งงานของ บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Graphic Designer (Product Design) (พนักงานชั่วคราว-สัญญาจ้างรายเดือน) 27 กันยายน 2563
     2. Draftman / Site Inspector 27 กันยายน 2563
     3. Export Co-ordinator 27 กันยายน 2563