บริษัท เฟิร์ส สตาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ธุรกิจการค้า/ซื้อมา-ขายไป
49 ถนนบางบอน 4 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
02-8948601 ต่อ 331
-
02-8948609
ตำแหน่งงานของ บริษัท เฟิร์ส สตาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานคลังสินค้า 22 กันยายน 2563
     2. พนักงานขับรถส่งสินค้า 6 ล้อ 22 กันยายน 2563
     3. พนักงานบัญชี 22 กันยายน 2563
     4. พนักงานติดรถส่งสินค้า (เด็กติดรถ) 22 กันยายน 2563