บริษัท เอซ อกริ บอนดิ้ง จำกัด
ประกอบการดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้า และขายวัตถุดิบเกี่ยวกับอาหารสัตว์ และอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเลี้ยงสุกรที่ทันสมัย รวมไปถึงการเลี้ยงสุกรเพื่อออกจำหน่าย
เลขที่ 1964,1966,1968,1970 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02-321-7181
-
02-321-4152
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอซ อกริ บอนดิ้ง จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. คนงานเลี้ยงสุกร 26 กันยายน 2563
     2. พนักงานขาย ( วัตถุดิบอาหารสัตว์ ) 26 กันยายน 2563
     3. พนักงานขับรถส่งของ 4 ล้อ (ด่วน) 26 กันยายน 2563
     4. พนักงานขายอุปกรณ์ฟาร์ม 26 กันยายน 2563
     5. พนักงานติดรถส่งของ 26 กันยายน 2563
     6. สัตวบาล 26 กันยายน 2563
     7. พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ด่วน) 26 กันยายน 2563
     8. พนักงานบัญชี ( ด่วน ) 26 กันยายน 2563