KellyandKlein
ธุรกิจค้าปลีก ในศูนย์การค้า
เทอร์มินอล 21 โคราช
เลขที่ 99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
0818477799
ตำแหน่งงานของ KellyandKlein 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บัญชีการเงิน (อยู่ประจำที่โคราช) 26 กันยายน 2563
     2. พนักงานจัดซื้อ Buyer ด่วน 26 กันยายน 2563
     3. Store Manager (ผู้จัดการร้าน) 26 กันยายน 2563
     4. Digital Media officer 26 กันยายน 2563
     5. Senior Accounting / หัวหน้างานบัญชี/การเงิน 26 กันยายน 2563
     6. VM visual merchandise ( ประจำที่โคราช ) 26 กันยายน 2563