บริษัท นวตสาร จำกัด
จำหน่ายหนังสือแบบเรียน หนังสืออ่านทุกประเภท สื่อการเรียนการสอน วัสดุใช้สำหรับสถานศึกษา
กระดาษใช้ในสำนักงาน และงานจ้างพิมพ์ เป็นต้น
178/20 หมู่ที่ 17 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
02-4490351-4
02-449-0350
ตำแหน่งงานของ บริษัท นวตสาร จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน ( สมัครโทร 02-449-0351-4) 20 กันยายน 2563
     2. พนักงานฝ่ายขายและการตลาด 20 กันยายน 2563