บริษัท นีโอ ฟาร์มา เคม จำกัด
ขายยารักษาสัตว์ - ผลิตและขายอาหารสัตว์
364 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
02-7262400
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท นีโอ ฟาร์มา เคม จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายอุปกรณ์ สำหรับ ฟาร์มปศุสัตว์ 20 กันยายน 2563
     2. พนักงานขายเวชภัณฑ์ สำหรับสัตว์ 20 กันยายน 2563
     3. สัตวแพทย์ 20 กันยายน 2563
     4. วิศวกรฝ่ายผลิต 20 กันยายน 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิตปฏิบัติงานที่ ( จ.สิงห์บุรี ) 20 กันยายน 2563