บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง นราฯ โก-ลก สตูล พัทลุง ตรัง
เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ดำเนินธุรกิจการเงิน ประกันชีวิต วางแผนทางการเงิน ประกันชีวิตควบการลงทุน การออมทรัพย์ การวางแผนสวัสดิการ และตะกาฟุลสำหรับอิสลาม เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ. ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสิทธิ์ใช้ตราครุฑในเอกสารของบริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับรองมาตรฐานสากล iso เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลการบริหารงานดีเด่น 12 ปีซ้อน
592/1 อาคารเมืองไทยประกันชีวิต ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
089-6565999
074-345702-3
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง นราฯ โก-ลก สตูล พัทลุง ตรัง 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาตะกาฟุลและการเงิน ประจำสาขาสตูล 06 มีนาคม 2564
     2. ที่ปรึกษาตะกาฟุล. ประจำสาขานราธิวาส 06 มีนาคม 2564
     3. ที่ปรึกษาตะกาฟุล ประจำสาขายะลา 06 มีนาคม 2564
     4. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ประจำสาขาสตูล 06 มีนาคม 2564
     5. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ประจำสาขานราธิวาส 06 มีนาคม 2564
     6. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน. สาขายะลา 06 มีนาคม 2564
     7. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน สาขาปัตตานี 06 มีนาคม 2564
     8. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ประจำสาขาสงขลา 06 มีนาคม 2564
     9. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ประจำสาขาหาดใหญ่ 06 มีนาคม 2564
     10. ที่ปรึกษาตะกาฟุลและการเงิน ประจำสาขาปัตตานี 06 มีนาคม 2564
     11. ที่ปรึกษาตะกาฟุลและการเงิน ประจำสาขาหาดใหญ่ 06 มีนาคม 2564
     12. ผู้แนะนำการลงทุน สาขาหาดใหญ่ 06 มีนาคม 2564