บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า
บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 183 หมู่ที่ 9 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
097-2387914, 092-4154568
034-253299
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด 23 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขนส่งสินค้า 25 มกราคม 2564
     2. ผู้ช่วยพนักงานขาย เขตราชบุรี กาญจนบุรี (แผนกดูเม็กซ์) 25 มกราคม 2564
     3. พนักงานขายเครดิต เขตอยุธยา นครนายก ปราจีน สระแก้ว (แผนกลอรีอัล การ์นิเย่) 25 มกราคม 2564
     4. พนักงานขายหน่วยรถ(สินค้าสก๊อต) เขตราชบุรี กาญจนบุรี 25 มกราคม 2564
     5. พนักงานขายหน่วยรถ (ลอรีอัล การ์นิเย่) เขตนครนายก ปราจีน สระแก้ว 25 มกราคม 2564
     6. พนักงานขายหน่วยรถเขตราชบุรี กาญจนบุรี (แผนกเชอร์วู้ด) 25 มกราคม 2564
     7. พนักงานขายเครดิตเขตอุทัย ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี (แผนกเชอร์วู้ด) 25 มกราคม 2564
     8. พนักงานขายหน่วยรถ เขตอยุธยา สระบุรี (ลอรีอัล-การ์นิเย่) 25 มกราคม 2564
     9. พนักงานขายหน่วยรถเขตเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (แผนกเชอร์วู้ด) 25 มกราคม 2564
     10. พนักงานขายหน่วยรถเขตสุพรรณบุรี อ่างทอง (แผนกเชอร์วู้ด) 25 มกราคม 2564
     11. พนักงานขายเครดิตเขตนครปฐม ราชบุรี สระบุรีบางส่วน (แผนกเชอร์วู้ด) 25 มกราคม 2564
     12. พนักงานขายหน่วยรถ(สินค้าสก๊อต) เขตเพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ 25 มกราคม 2564
     13. พนักงานขายหน่วยรถเขตลพบุรี สิงห์บุรี (แผนกเชอร์วู้ด) 25 มกราคม 2564
     14. พนักงานขายเครดิตเขตประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม (แผนกเชอร์วู้ด) 25 มกราคม 2564
     15. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 25 มกราคม 2564
     16. พนักงานขายหน่วยรถเขตอุทัย ชัยนาท (แผนกเชอร์วู้ด) 25 มกราคม 2564
     17. พนักงานขายหน่วยรถ(ผ้าอ้อมมามี่โพโค) เขตลพบุรี 25 มกราคม 2564
     18. แม่บ้าน 25 มกราคม 2564
     19. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 25 มกราคม 2564
     20. พนักงานบัญชีฝ่ายขาย 25 มกราคม 2564
     21. พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ 25 มกราคม 2564
     22. เจ้าหน้าที่บัญชี 25 มกราคม 2564
     23. หัวหน้าพนักงานขาย (Supervisor) 25 มกราคม 2564