Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564


ค้นหางาน
09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
-
10.00-16.00 น.
บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-
10.00 – 16.00 น.
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
044-666-538
10.00 – 16.00 น.
ณ บริเวณหน้า The Hall ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-
09.00-15.00 น.
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
-