Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564


ค้นหางาน
-
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน) เขตดินแดง กทม.
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
02 6176567
-
บริเวณ ชั้น B ตึกคอม อุดรธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
042-347680
09.00 น. – 16.00 น.
ณ อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ซอยสีลม 30 อาคารลานจอดรถ ชั้น 11
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
-
9.00-16.00 น.
ณ Terminal 21 korat, Terminal Hall 4 floor อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
044 355 266-7 ต่อ 104
11.00-18.00 น.
ณ Ballroom, Hall A ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
-