Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564


ค้นหางาน
-
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
053-112744-6 ต่อ 25,26
9.00-15.00 น.
ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
032-322-261-2 ต่อ 112
8.30-16.30 น.
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
0-2245-2260
9.00-15.00 น.
ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
-
9.00-15.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
054 511 721