Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564


ค้นหางาน
09.00-16.00 น.
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลยสงคราม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
-
10.00-16.00 น.
บริเวณหน้า the hall ชั้น2 อยุธยาซิตี้พาร์ค
สำนักงานจัดหางานพระนครศรีอยุธยา
-
-
ณ บริเวณศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
-
09.00-15.00 น.
ณ เชียงรายมอลล์แอนด์ทวียนต์ ชั้น 2 แยกประตูสลี ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
-
10.00-16.00 น.
ณ บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
-