Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564


ค้นหางาน
-
ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะฮับ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
02-5674107
10.00 น.- 16.00 น.
บริเวณ The Hall ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-
09.00-15.00 น.
ณ ห้างแม็คโคร สาขาระนอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
077-862026-8
09.00-15.00 น.
ณ ห้างแม็คโคร สาขาระนอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
077-862026-8
08.00-16.00 น.
โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
053-112744-6