Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564


ค้นหางาน
-
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
02 1729888
-
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
02 1729888
09.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
0-4482-1088
09.00 - 15.00 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ อมตะซิตี้ ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
086-8180890
08.30 - 16.30 น.
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
-