Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564


ค้นหางาน
09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
-
09.00-15.00 น.
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
-
10.00 น.- 16.00 น.
ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา
สจจ.นครราชสีมา
-
10.30-16.30 น.
ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ ชั้น 3 จังหวัดปทุมธานี
สจจ.ปทุมธานี
-
10.00 น.- 16.00 น.
บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
สจจ.พระนครศรีอยุธยา
-