Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564


ค้นหางาน
-
ณ ห้องแฟซิฟิค ฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแฟซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
038-0398051
09.00 - 16.00 น.
ณ ลานกิจกรรมห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0-7735-5422-3 ต่อ 12
09.00 - 15.00 น.
ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
-
09.00 - 15.00 น.
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
-
09.00 - 16.00 น.
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
053-525543