Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564


ค้นหางาน
10.00 - 16.30 น.
ณ บริเวณ ชั้น 1 ศุนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า (เมเจอร์นนทบุรี)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
-
10.00 - 16.00 น.
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-
09.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณลานจอดรถสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
-
08.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
-
10.00 น. เป็นต้นไป
บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-