Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564


ค้นหางาน
10.00 น.- 16.00 น.
บริเวณ The Hall ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-
08.30-16.30 น.
ณ สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2
สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี
-
09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (หลังใหม่)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
-
10.00 น. เป็นต้นไป
บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-
09.00-15.00 น.
ณ เชียงรายมอลล์ & ทวียนต์ (ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
-