ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า จำนวน 124 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานกฎหมาย
5พนักงานส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์ มีเงินเดือนประจำ+ค่าคอมฯ ต่อเดือนรับ 15,000+++ID Line : bkkjob Tel.095-372-3178 K.วี
-โทรแนะนำโครงการเงินออมเพื่อลดหย่อนภาษี แผนประกันสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล ให้กับลูกค้าโดยที่บริษัทมีฐานรายชื่อลูกค้าให้ -อธิบายรายละเอียดให้กับลูกค้า พร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าทราบ และติดตามผลการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
6เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
1.วางแผนและติดตามหนี้จากsale ให้ได้ยอดตรงตามเป้าหมาย 2.ส่งรายงานการupdateการติดตามหนี้ได้ถูกต้องและตรงเวลาตามที่กำหนด 3.ติดตามทวงถามและเจรจาเร่งรัดหนี้ค้างชำระให้ลูกค้าชำระหนี้ตรงตามนัดหมาย 4.งานอื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
7นิติกร
- เป็นนิติกรประจำสำนักงาน - ค้นคว้าข้อมูลกฏหมายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ - เป็นผู้ประสานงานทางคดี, ร่างเอกสารสัญญาต่างๆ - จัดทำเอกสารสัญญาตรวจสอบและคู่มือการดำเนินงานต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน)
 วางบิลและติดตามค่าเบี้ยประกันกับคู่ค้า  กระทบยอดเงินจากการชำระค่าเบี้ยประกัน กับค่าเบี้ยประกัน  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีตรวจพบความผิดพลาดของข้อมูล  บันทึกรับชำระค่าเบี้ยประกันและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม หรือ FCR
- ติดตามทวงถามลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดคงค้าง - เจรจาต่อรอง - นำเสนอส่วนลดปิดบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด
10 พนักงานเร่งรัดหนี้สิน รถยนต์ (ทางโทรศัพท์)
- ติดตามทวงถามลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดคงค้าง - เจรจาต่อรอง - นำเสนอส่วนลดปิดบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด