ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า จำนวน 115 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานกฎหมาย
1เจ้าหน้าที่ตามเบี้ย
- แจ้งการชำระค่างวดก่อนถึงวันชำระ/หลังวันชำระ - ติดตามยอดค้างชำระตามเวลานัดหมาย - แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน(ทางโทรศัพท์)
1.วางแผนและติดตามหนี้จากลูกค้าและsale ให้ได้ยอดตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ส่งรายงานการupdate การติดตามหนี้ได้ถูกต้องและตรงเวลาตามที่กำหนด 3.ติดตามทวงถามและเจรจาเร่งรัดหนี้ค้างชำระให้ลูกค้าชำระหนี้ตรงต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
3นิติกร
- เป็นนิติกรประจำสำนักงาน - ค้นคว้าข้อมูลกฏหมายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ - เป็นผู้ประสานงานทางคดี, ร่างเอกสารสัญญาต่างๆ - จัดทำเอกสารสัญญาตรวจสอบและคู่มือการดำเนินงานต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.พนักงานภาคสนาม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กองทอง ธุรกิจ จำกัด
5ธุรการฝ่ายกฎหมาย (English)
- รับผิดชอบงานเอกสารด้านกฎหมาย และประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ร่างสัญญาที่เกี่ยวกับบริษัทเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - เสนอแนะ ให้คำปรึกษาประเด็นทางด้านกฎหมายและการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ - จัดทำรายง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
6"เจ้าหน้าที่ติดตามร้านค้า (Collection)" ย่านเพชรบุรีตัดใหม่ เงินเดือน 13-18K [ติดต่อ] 092-2726259 K.ใบตาล
- โทรออกหาลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแจ้งยอดการชำระเงินตามใบ Invoice(ใบแจ้งหนี้) ที่ทางบริษัทส่งไป - แนะนำช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า และวิธีการแบ่งจ่ายให้กับลูกค้า - ติดต่อประสานงานภายใน และภาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
7**รับด่วนหลายอัตรา** เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน **ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ** รายได้ 14K ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500
- โทรแจ้งยอดค้างชำระแก่ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้ทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้ต่อไป - บันทึกผลการติดตามชำระหนี้ลงระบบของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
8เภสัชกรฝ่ายงานทะเบียน
1.จัดทำและรวบรวมเอกสารตำรับยาเพื่อขึ้นทะเบียนยา 2.ปรับปรุงเปลี่ยนทะเบียนตำรับยาใหม่และยาเก่าให้สอดคล้อง กับข้อบังคับกระทรวงและกฏหมายระบบทะเบียนยาแนวใหม่ 3.ติดตามงานขึ้นทะเบียนยา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
9เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ
1. ดำเนินการตรวจสอบอุบัติเหตุ สำรวจความเสียหายของลูกค้าและคู่กรณี 2. จัดทำรายงานผล และบันทึกข้อมูล งานสินไหมทดแทน ภาคบังคับและสมัครใจ 3. เจรจา เรียกร้อง ตกลงชดใช้เบื้องต้น และติดตามผลของคดีแต่ละเคลม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10บัญชี ปิดงบ
งานบัญชี ปิดงบการเงิน งานทั่วไป งานด้านเอกสาร ภงด1 ภงด 3 ภงด 53 ภพ.30 ทำรายงานภาษีซื้อ -ขาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด