ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 13 หน้า จำนวน 122 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานกฎหมาย
91เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ธัญบุรี
ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี ลูกค้าค้างชำระ 5-6 งวด สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ลงพื้นที่ติดตามลูกค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
92เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี ลูกค้าค้างชำระ 3 – 4 งวด สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ปริมาณจำนวนบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
99ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายที่ดินนิติกรรม (โทร.02-319-1564-6)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. จัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่และขออนุญาตจัดสรรที่ดิน 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง - 2.1 สำนักงานที่ดิน (ขอใบอนุญาตจัดสรร,นำตรวจพื้นที่โครงการ,ประมาณการวงเงินค้ำป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รสิกา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
100เจ้าหน้าที่กฎหมาย
มีความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ติดต่อประสานงานกับหน่ยวงานราชการต่างๆ จัดทำงานเอกสารสัญญาต่างๆของบริษัทฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด