ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 13 หน้า จำนวน 122 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานกฎหมาย
121ผู้จัดการบริษัทขายเครื่องมือแพทย์(เชียงใหม่)
ทำทุกอย่าง ตั้งแต่วางแผนงานกับผู้บริหาร ดูแลลูกน้อง ต้องเป็นคนทัศนคติแง่บวก และสู้งานที่สุด...ดูรายละเอียด
องค์กร : Univea Co.,Ltd.
122เจ้าหน้าที่กฎหมาย (Legal Officer)
หน้าที่และความรับผิดชอบ - จัดทำนิติกรรมสัญญาทุกชนิดภายในองค์กร ( บ้านจัดสรร, ห้างสรรพสินค้า,ตลาดนัด,ที่ดิน) - จัดทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย ระหว่างองค์กรและบุคคลภายนอก - หนังสือทวงถาม หน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
123รับด่วนเจ้าหน้าทีแเร่งรัดหนี้สิน เงินเดือน 20,000 สนใจติดต่อคุณหมิว 0892040585
-รับใบ Invoice ของลูกค้าจากแผนกบัญชี เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละบริษัทลูกค้า - ประสานงานกับ Messenger เพื่อรับเอกสาร -ดูแลใบเสร็จรับเงิน -โทรติดตามหนี้สินลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทของลูกค้า -ทำงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
124รับด่วนเจ้าหน้าทีแเร่งรัดหนี้สิน เงินเดือน 20,000 สนใจติดต่อคุณหมิว 0892040585
-รับใบ Invoice ของลูกค้าจากแผนกบัญชี เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละบริษัทลูกค้า - ประสานงานกับ Messenger เพื่อรับเอกสาร -ดูแลใบเสร็จรับเงิน -โทรติดตามหนี้สินลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทของลูกค้า -ทำงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
125รับด่วนเจ้าหน้าทีแเร่งรัดหนี้สิน เงินเดือน 20,000 สนใจติดต่อคุณหมิว 0892040585
-รับใบ Invoice ของลูกค้าจากแผนกบัญชี เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละบริษัทลูกค้า - ประสานงานกับ Messenger เพื่อรับเอกสาร -ดูแลใบเสร็จรับเงิน -โทรติดตามหนี้สินลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทของลูกค้า -ทำงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
126รับด่วนเจ้าหน้าทีแเร่งรัดหนี้สิน เงินเดือน 20,000 สนใจติดต่อคุณหมิว 0892040585
-รับใบ Invoice ของลูกค้าจากแผนกบัญชี เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละบริษัทลูกค้า - ประสานงานกับ Messenger เพื่อรับเอกสาร -ดูแลใบเสร็จรับเงิน -โทรติดตามหนี้สินลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทของลูกค้า -ทำงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
127รับด่วนเจ้าหน้าทีแเร่งรัดหนี้สิน เงินเดือน 20,000 สนใจติดต่อคุณหมิว 0892040585
-รับใบ Invoice ของลูกค้าจากแผนกบัญชี เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละบริษัทลูกค้า - ประสานงานกับ Messenger เพื่อรับเอกสาร -ดูแลใบเสร็จรับเงิน -โทรติดตามหนี้สินลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทของลูกค้า -ทำงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
128รับด่วนเจ้าหน้าทีแเร่งรัดหนี้สิน เงินเดือน 20,000 สนใจติดต่อคุณหมิว 0892040585
-รับใบ Invoice ของลูกค้าจากแผนกบัญชี เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละบริษัทลูกค้า - ประสานงานกับ Messenger เพื่อรับเอกสาร -ดูแลใบเสร็จรับเงิน -โทรติดตามหนี้สินลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทของลูกค้า -ทำงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.