ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 13 หน้า จำนวน 122 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานกฎหมาย
11พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด กำแพงเพชร
บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด
12พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะการทำงาน บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด
13พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด พิจิตร
ลักษณะการทำงาน บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย สอบถามได้ที่ 055-000-600 ต่อ 110 065-1210103 06...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด
14พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด ตาก
บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด
15ทนายความ
1. ติดต่อประสานงานกับลูกความ 2. เตรียมสำนวนคำฟ้องและว่าความในศาล 3. เขียนรายงานคดี เสนอแนะและให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายแก่ลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แองโกล-ไทย ลีกัล จำกัด
16Collection / เร่งรัดหนี้สิน
1. ดูแลยอดค้าง ของลูกหนี้ 2. ดำเนินการแจ้งหนี้ และเก็บหนี้ จากลูกค้าให้ตรงตามเงื่อนไขเครดิตที่กำหนดไว้ 3. โทรติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ให้บริษัท 4. สามารถจัดเก็บยอดได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัลคา-อามิท (ประเทศไทย) จำกัด
17เจ้าหน้าที่นิติกรรม
1.ดำเนินกระบวนการพิจารณาในอนุญาโตตุลาการ 2.ตรวจร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประกันภัย 3.ให้คำปรึกษาและความเห็นทางด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18"เจ้าหน้าที่ติดตามร้านค้า (Collection)" ย่านเพชรบุรีตัดใหม่ เงินเดือน 13-18K [ติดต่อ] 092-2726259 K.ใบตาล
- โทรออกหาลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแจ้งยอดการชำระเงินตามใบ Invoice(ใบแจ้งหนี้) ที่ทางบริษัทส่งไป - แนะนำช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า และวิธีการแบ่งจ่ายให้กับลูกค้า - ติดต่อประสานงานภายใน และภาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
19**รับด่วนหลายอัตรา** เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน **ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ** รายได้ 14K ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500
- โทรแจ้งยอดค้างชำระแก่ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้ทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้ต่อไป - บันทึกผลการติดตามชำระหนี้ลงระบบของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
20 พนักงานเร่งรัดหนี้สิน รถยนต์ (ทางโทรศัพท์)
- ติดตามทวงถามลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดคงค้าง - เจรจาต่อรอง - นำเสนอส่วนลดปิดบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด