ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 182 หน้า จำนวน 1,813 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
131พนักงานขายหน่วยรถเขตอุทัย ชัยนาท (แผนกเชอร์วู้ด)
เสนอขายสินค้า , จัดรายการส่งเสริมการขาย , เก็บบัญชี ,ทำรายงานเอกสารการขายประจำวัน....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
132พนักงานขายหน่วยรถเขตอยุธยา สระบุรี (แผนกเชอร์วู้ด)
เสนอขายสินค้า , จัดรายการส่งเสริมการขาย , เก็บบัญชี ,ทำรายงานเอกสารการขายประจำวัน....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
133พนักงานขายหน่วยรถเขตเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (แผนกเชอร์วู้ด)
เสนอขายสินค้า , จัดรายการส่งเสริมการขาย , เก็บบัญชี ,ทำรายงานเอกสารการขายประจำวัน....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
134พนักงานขายเครดิตเขตประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม (แผนกเชอร์วู้ด)
เสนอขายสินค้า , จัดรายการส่งเสริมการขายและจัดเรียงสินค้า , เก็บบัญชี ,ทำรายงานเอกสารการขายประจำวัน....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
135หัวหน้าพนักงานขาย (Supervisor)
วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันกับทีมขาย / หาช่องทางการขายและเพิ่มลูกค้ารายใหม่ / มีการติดตามงานสอนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
136การตลาด (Marketing)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ Product ของบริษัท - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เจ้าของกิจการ - วางแผนการเข้าพบลูกค้า/นัดหมายล่วงหน้า - จัดเตรียมเอกสาร ประเมินศักยภาพลูกค้า - สร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : หจก.มานพ ลีดเดอร์ จำกัด
137Sale
1.ดูแลยอดขายประจำเดือน 2.ดูแลฐานลูกค้าเก่าที่มีอยู่แล้ว 3.ออกพื้นที่เป็นบางครั้งเพื่อหาลูกค้าใหม่ 4.ทำสรุปยอดขายทุกสิ้นเดือน + ตามลุกค้าครบชำระดิว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทไซเคิลบูติค จำกัด
138Sales - Food ingredients
1.ศึกษาสินค้า, ข้อมูลตลาด, จัดวางแผนการขายและปรับกลยุทธ์เพื่อให้สินค้าเก่าและใหม่ สามารถแข่งขันในตลาดได้ 2.ติดต่อประสานงานกับ Suppliers  เพื่อบริหารการขายสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด 3.ประสานงานแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : The Global Chemicals
139Assistant Sales Manager Feed Animal additive
1.บริหารงานขายและพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มวัตถุดิบและส่วนผสมอาหารสัตว์ให้มียอดเติบโตตามเป้าหมายของบริษัท 2.ดูแลสินค้าปัจจุบันและพัฒนาสินค้าใหม่ รวมถึงวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การตลาดรายลูกค้า เพื่อส่งเสริม...ดูรายละเอียด
องค์กร : The Global Chemicals
140ฝ่ายขายโครงการ
1.วางแผนการขาย 2.เข้าพบลูกค้าปัจจุบันเพื่อประสานงานขายและสอบถามข้อมูล 3.หาลูกค้าใหม่เพื่อแนะนำสินค้าต่างๆ 4.จัดทำเอกสารฝ่ายขาย ประสานงานกับทีมขายและจนท.ภายในองค์กร 5.จัดทำเอกสารรายงานการประชุมเสนอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคบี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด