ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 32 หน้า จำนวน 314 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
51ผู้จัดการร้าน
บริหารจัดการทุกอย่างในร้าน อาทิเช่น ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายบริหาร ทำตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจากฝ่ายบริหาร ดูแลความเรียบร้อยของร้าน บริหารจัดการ เวลาเข้างานของพนักงาน จัดทำเงินเดือนและ งานเอกส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จิตต์จินดา จำกัด (@ Bangkok Cafe & Bar)
52ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
เข้างานเป็นกะได้ ดูแลภาพรวมของ operation ผลัดที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานในร้าน ช่วยงานเอกสารของฝ่ายบริหาร สามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาอันรวดเว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จิตต์จินดา จำกัด (@ Bangkok Cafe & Bar)
54Enterprise Sales Executive
Job Description Responsibilities: • Responsible for ICT solution sales • Responsible for account planning, sales strategy and client engagement • Actively explore new sales opportunities with new ...ดูรายละเอียด
องค์กร : NewGens Alliance Co.,Ltd.
55ผู้จัดการสาขา ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ ทั่วประเทศ
- บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย - บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย - ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
56ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์และเครื่องมือ/โครงสร้าง ทั่วประเทศ
1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
57ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและวางแผนการตลาด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กำหนดนโยบายและวางแผนการขายและการตลาด ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 2. กำหนดเป้าหมายการขาย กระตุ้น และผลักดันยอดให้ถึงเป้าหมาย 3. บริหารจัดการทีมขายและดูแลการขายลูกค้าโคร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปทุมพัชร จำกัด
58ผู้จัดการคลังสินค้า
- วางแผนการนำเข้า-จ่ายวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป - วางแผนพัฒนาระบบการจัดเก็บ,รับ-จ่าย - ติดตามความคืบหน้าการจัดส่ง - กำหนดหน้าที่และรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน - ปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด
59Business Development officer/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
• กำหนด เป้าผลกระกอบการ กลยุทธ์การสร้างรายได้ และแผนการปฏิบัติ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ • กำหนดแผนการสร้างรายได้ และแผนการตลาดได้ทั้ง ออนไลน์ และ ออฟไลน์ • บริหารและนำทีม (การ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลศิริน
60หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ / Senior Procurement Officer
- รับผิดชอบในการจัดซื้อภายใน แลและรับผิดชอบในด้านการจัดจ้างผู้รับเหมารายย่อย - เจรจาต่อรองราคากับ Supplier ทำตารางเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขอื่นๆ - ติดตามงานและควบคุมให้ Supplier จัดส่งได้ตรงตามแผนแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด