ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 34 หน้า จำนวน 334 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
91ฝ่ายขายการตลาดต่างประเทศ
1) เยื่อกระดาษ เปิด L/C / T/R ติดต่อธนาคาร / ดูแลเอกสารนำเข้า / เปิดบิลขาย / ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศและในประเทศ ประสานกับลูกค้าในการส่งมอบ / วางแผนการจัดส่งไปที่คลังสินค้า / วางบิล / ประสานกั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี.เอส.เอ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
92ผู้จัดการฝ่ายขายโครงสร้าง ไทวัสดุ มหาชัย
1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
93ด่วน ผู้จัดการฝ่ายขายโครงสร้าง ไทวัสดุ บ่อวิน
1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
94Sales Project ประจำสำนักงานใหญ่บางนา
1.ช่วยดูแลผลักดันยอดขายทีม 2.ดูแลลูกค้ากลุ่ม B2B ของทีม 3.หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆในกลุ่มงานที่ดูแล 4.จัดเอกสารสำหรับการขายในกลุ่มงานที่ดูแล 5.จัดทำ Report เพื่อนำเสนอ Performance ของทีม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
95ผู้จัดการฝ่าย(ขายอุปกรณ์ ไทวัสดุ สาขานวมินทร์
ผู้จัดการแผนกขายอุปกรณ์และโครงสร้างภายในสโตร์(บ่อวิน,สุราษฎร์ธานี,มหาชัย,นวมินทร์) 1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ st...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
96ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์โครงสร้าง ไทวัสดุ สาขาสุราษฎร์ธานี
1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
97หัวหน้าเขต (ขาย)
- วางแผนการทำงานของส่วนงานขายอาหารสัตว์ 1 ตำแหน่ง - วางแผนการทำงานของส่วนงานขายส่วนโคเนื้อ-โคนม 1 ตำแหน่ง - ติดตามยอดขายอาหารของพนักงานขายประจำเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ดูแลลูกค้าประจำเขตพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
98ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
- วางแผนการขาย - วางแผนการดำเนินงานในฝ่าย - ดูแลลูกค้าและให้คำปรึกษา - ควบคุมดูแล ติดตามการทำงานของพนักงาน - ติดตามการขายและการแก้ไขปัญหา เงินเดือน 20,000+ (ยังไม่รวมค่า Intencive)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
99ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย
ดูแลบริการลูกค้าหลังการขาย สำหรับเจ้าของกิจการผู้บริหารระดับสูงในองค์กรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เอ็น คอนซัลท์
100ผู้จัดการประจำสาขา
กำหนดเป้าหมายและพัฒนานโนบาย การบริหารจัดการดูแลยอดขายทางการตลาดเและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร เพื่อรองรับการบริการฐานลูกค้าในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด