ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 34 หน้า จำนวน 334 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
101ผู้จัดการร้าน
ต้อนรับลูกค้า บริหารจัดการร้านคาร์แคร์ วางแผนงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สวนผัก คาร์แว็กซ์ (Suan Phak Car Wax)
102Call Center for sales มีสัมภาษณ์นัดเริ่มงานเลย เเต่ต้องมีใบอนุญาติตัวเเทนประกันมาค่ะ แอดไลน์:@r89hr01
-เป็นตัวแทนของบริษัทในการให้ข้อมูล และคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์ต่างของบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงติดต่อประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกให้กับลูกค้า -ให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
104GALAXY BUTLER SERVICE(GBS -SAMSUNG)ประจำศูนย์บริการลูกค้าซัมซุง-ห้างมาบุญครอง*รายได้25,000+Incentive.พี่บ๋ม0614194284
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระหว่างรอคิวรับบริการ ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก - บริหารจัดการคิวหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว จากทางศูนย์บริการ - แนะนำลูกค้าในการสำรองข้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
105Sales Manager (Tenant)
1. งานนโยบาย 2. งานบริหารจัดการ กำกับ และดูแล - ขายพื้นที่ประจำ - ขายพื้นที่งานกิจกรรม - บริหารงานบุคคล - ค่าตอบแทน 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงาน 1. เก็บข้อมูลและช่วยให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
106Sales Executive (Hotel)
ขอบเขตงาน - ดูแลลูกค้า และรับผิดชอบการให้ข้อมูลกับลูกค้า รวมทั้งปิดการขาย - สร้างลูกค้าใหม่ และ สร้างยอดขายจากลูกค้าเดิม - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย Target Sale - ประสานงานหลังการขาย ให้กับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
107Sales Manager (Hotel)
1.มีประสบการณ์ทางด้านการขาย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 2.วางแผนและควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ตรวจเยี่ยมลูกค้า สำรวจตลาด และหากลุ่มลูกค้าใหม่อยู่เสมอ 4.วางแผนการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
108Distribution Channel Manager
- ขับเคลื่อนส่วนแบ่งการตลาดและประสิทธิภาพของรายได้ - ให้คำแนะนำกับทีมขายของเราเกี่ยวกับอัตราและราคากลุ่ม - ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนากลยุทธ์การกำหนดราคาโดยรวมและรายบุคคลโดยใช้กลุ่มตล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
109Marketing Communication
- รับผิดชอบในการสร้างความคุ้มครองสื่อจากสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ - รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนการสื่อสารการตลาดทุกวันและดำเนินกิจกรรมการสื่อสารการตลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
110merchandise
ต้องรู้จักการจัดซื้อ รู้จักแฟชั่นตามฤดูกาล สามารถจัด 4p ได้เป็นอย่างดี ต้องมีความซื้อสัตย์ตรงต่อเวลา มีค่าเดินทางให้ทุกเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด