ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 34 หน้า จำนวน 334 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
111merchandise
ต้องรู้จักการจัดซื้อ รู้จักแฟชั่นตามฤดูกาล สามารถจัด 4p ได้เป็นอย่างดี ต้องมีความซื้อสัตย์ตรงต่อเวลา มีค่าเดินทางให้ทุกเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
112ผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาด
วางแผนการตลาด และเพิ่มช่องทางการขาย ขยายฐานลูกค้าใหม่ ทำรายงานการดำเนินงานด้านการตลาดและสรุปผลประจำสัปดาห์ ดูแลควบคุมลูกทีมในฝ่ายขาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพรสโก้ ฟู้ด จำกัด
113รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำออฟฟิศ
:หน้าที่ที่รับผิดชอบ คือ โทรแนะนำประชาสัมพันธ์ และเสนอโปรดักส์ผ่านทางโทรศัพท์ให้แก่ลูกค้า : บริษัทมีรายชื่อและฐานข้อมูลลูกค้าให้ติดต่อ :ทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น! ( ไม่ต้องออกพบลูกค้า )...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
114รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำออฟฟิศ
:หน้าที่ที่รับผิดชอบ คือ โทรแนะนำประชาสัมพันธ์ และเสนอโปรดักส์ผ่านทางโทรศัพท์ให้แก่ลูกค้า : บริษัทมีรายชื่อและฐานข้อมูลลูกค้าให้ติดต่อ :ทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น! ( ไม่ต้องออกพบลูกค้า )...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
115ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
-งานประกันชีวิต -ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (ผู้มีใบอนุญาต IC .) -งานประกันภัยและวินาศภัย ประกันรถยนต์ บ้าน ประกันสุขภาพ -ยอมรับการเรียนรู้และยอมรับการพัฒนาตนเอง -มีความฝันและเป้าหมายในชีวิต -อดทนร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงาน คุณนภัสรีย์ แสงศรีเรือง
116ผู้จัดการ
- บริหารและควบคุมการทำงานของพนักงาน - เสนอและคิดกลยุทธ์ - ควบคุมแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ - ร่วมร่วมจัดทำโครงการรองรับแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮเออร์ โปรเกรส จำกัด
117ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ช่วยบริหารการจัดการภายในองค์กร -ดูแลเรื่องมาตราฐานของบริษัท -บริหารงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน -จัดการรับผิดชอบวางแผนในส่วนต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮเออร์ โปรเกรส จำกัด
118เจ้าหน้าที่การตลาด
- แนะนำและเสนอขายผ้า - วิเคราะห์และวางแผนการขาย - ประสานงานกับลูกค้าและโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด
119Marketing Manager Urgent!
• รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการการจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย • การวิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด • การกำหนดเป้าหมายยอดขาย • รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พลังผัก จำกัด
120Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์/หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ประจำศูนย์ พิษณุโลก 1
บริหารสินค้าและยอดขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท บริหารเขตพื้นที่การขายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลพนักงานขายให้ผ่านยอดขายที่บริษัทกำหนด ปฏิบัติงานประจำศูนย์นมพิษณุโลก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด