ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 34 หน้า จำนวน 334 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
131ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายที่ดินนิติกรรม (โทร.02-319-1564-6)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. จัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่และขออนุญาตจัดสรรที่ดิน 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง - 2.1 สำนักงานที่ดิน (ขอใบอนุญาตจัดสรร,นำตรวจพื้นที่โครงการ,ประมาณการวงเงินค้ำป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รสิกา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
132Sale Marketing, Financial consultant, ผู้จัดการฝึกหัด
งานประจำออฟฟิศ พื้นที่บางนา ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16:00 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : Thai Samsung Life Insurance
133General manager
– วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล กำหนดทิศทางการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร – ควบคุมดูแลการทำงาน ความประพฤติ ให้คำปรึกษา อบรมพนักงาน เป็นผู้นำ ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีแน่เฮิร์บ จำกัด
134ผู้จัดการคลังสินค้า
- วางแผนการนำเข้า-จ่ายวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป - วางแผนพัฒนาระบบการจัดเก็บ,รับ-จ่าย - ติดตามความคืบหน้าการจัดส่ง - กำหนดหน้าที่และรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน - ปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด
135งาน Sales Manager Industrial Instrumentation ผู้จัดการฝ่ายขาย ลาดพร้าว รัชดา ห้วยขวาง
Maintain and Expand key account and existing customers Actively search and develop new business opportunities Provide technical knowledge and support to customers Perform market research and admini...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทาซาเทค จำกัด
137Online Sale & Marketing
นำเสนอสินค้า โพสต์ และ ขายสินค้าด้วยช่องทางออนไลน์ ผ่านการทำการตลาดด้วย facebook, instragram, line OA, Tiktok...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL Muang Thai Life
138ผู้จัดการทดลองงาน
- สร้างทีมงานและขยายทีมงาน โดยการให้ข้อมูล สำหรับการเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิต การลงทุน การออม และการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ด้วยพื้นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL Muang Thai Life
139Supervisor งานเเม่บ้าน ปฏิบัติงาน นิคมมาบตาพุด,เเยกเนินสำลี ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงาน รับนโยบาย จากหัวหน้างาน เเละ ผู้ว่าจ้าง เพื่อปฏิบัติ 2. วางเเผนอัตรากำลัง ทดเเทนเเรงงาน กรณี พนักงานขาด ลา 3. ดูเเลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ว่าจ้างเเละพนักงาน 4...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
140Site Coordinator ปฏิบัติงานสำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ โดยละเอียดมีดังนี้ 1. เป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับพนักงานรับเหมาแรงงานทำความสะอาด 2. มีอำนาจบริหารจัดการงานแทนนายจ้างทุกเรื่อง ในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง 3. ตัดสิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด