ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 34 หน้า จำนวน 334 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
11ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขยายงาน
-ขยายงานด้านบุคลากร -ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร -จัดกิจกรรมสนับสนุนการขยายงาน -ดูแลสอนงานพนักงานและพัฒนาบุคลากร ทำงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์...ดูรายละเอียด
องค์กร : เอ็มพีเอ็น บิซิเนท ชับพอร์ต จำกัด(MPN)
13ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
- คัดสรร และบริหารพัฒนาบุคลากรใหม่ - ฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่พนักงานใหม่ - จัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาพนักงานใหม่ - กำกับดูแลพนักงาน - วางแผนกลยุทธ์การขาย และบริหาร Performance พนักงาน - ลัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14ผู้จัดการปั้มน้ำมัน Esso ( รับสมัครด่วน หลายอัตรา )
1. ดูแลการขาย การบริการ และบริหารสถานีบริการที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ดูแลการบริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4. สร้างคว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
15ผู้จัดการร้านอาหาร
1. กำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานทุกแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร 4. ปรับปรุงการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด
16ผู้จัดการอาคาร,ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
-ดูแลลูกค้าที่เช่าห้องพักทั้งรายวันและรายเดือน -ควบคุม-ดูแลการปฏิบัติงานและความประพฤติของพนักงาน และ out source ในอาคาร และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายประจำปี -ดูแลสภาพทั่วไปของอาคาร และ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด
17Samsung Experience Shop Assistant(SESA)ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา The Mall นครราชสีมา*รายได้เฉลี่ย 30,000+พี่บุ๋ม 0614194284
• ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย Samsung Experience Shop เพื่อสนับสนุนผู้จัดการร้านค้า • ตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการโดยพนักงานของร้านค้า • สนับสนุนการดำเนินงานของร้านค้าโดยรวมเพื่อผลักดันให้ลูกค้ามีความสุขแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
18GALAXY BUTLER SERVICE(GBS -SAMSUNG)ประจำศูนย์บริการลูกค้าซัมซุง-ห้างมาบุญครอง*รายได้25,000+Incentive.พี่บ๋ม0614194284
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระหว่างรอคิวรับบริการ ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก - บริหารจัดการคิวหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว จากทางศูนย์บริการ - แนะนำลูกค้าในการสำรองข้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
19Supervisor Telesale **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก**
- ดูแลบริหารและจัดการ Target ของยอดขาย และช่วยทีมให้สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของยอดขายตามที่ทางบริษัทกำหนด - ดูแลเรื่องวินัยการทำงานของพนักงานที่ดูแลในทีมขาย - ทำยอดตามเป้าหมาย KPI ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
20Finance Manager /ผู้จัดการส่วนการเงิน รับ-จ่าย
การเงินส่วนจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน และ กระบวนการทำจ่ายสินไหมทดแทน การจ่ายเบี้ยถอนคืน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การจ่ายต่างประเทศ และ การปรับปรุงบัญชี ในระบบ IIA ควบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)