ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 34 หน้า จำนวน 334 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
41เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชี / เงินสดย่อย / ออกงบการเงิน ตรวจภาษีซื้อ-ภาษีขาย / กระทบยอดธนาคาร และสามารถปิดงบการเงิน+งบกำไรขาดทุน+งบดุล สถานที่ปฏิบัติงาน : 183 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
42หัวหน้าพนักงานขาย (Supervisor)
วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันกับทีมขาย / หาช่องทางการขายและเพิ่มลูกค้ารายใหม่ / มีการติดตามงานสอนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
43Financial Advisor/ ที่ปรึกษาการเงิน
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน Providing financial advisory services แนะนำการบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้กับลูกค้าProvide financial risk management advice to clients แนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อการวางแผนภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : SaveYouInsure.com
44Agency Leader
รับผิดชอบการขาย การตลาด และประชาสัมพันธ์ Responsible for sales, marketing and public relations จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายOrganize sales promotion ทำงานร่วมกันเป็นทีม Work together as a team...ดูรายละเอียด
องค์กร : SaveYouInsure.com
45หัวหน้าทีมขาย KTC(เปิดรับทั่วประเทศ)
ดูแลทีมขาย กระตุ้นยอดขายของทีม สามารถรับผิดชอบยอดขายที่บริษัทกำหนดได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTC
46marketing manager
1. รับงานจากภายนอกเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บ 2. ประสานงาน,ติดตามสินค้าที่อยู่ภายในละภายนอกบริษัท 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับงานเช่าแทงค์เก็บสินค้า 4. จัดทำใบเสนอราคา,สัญญา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
47ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีอุตสาหกรรม
1. รับงานจากภายนอกเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บ 2. ประสานงาน,ติตามสินค้าที่อยู่ภายในละภายนอกบริษัท 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับงานเช่าแทงค์เก็บสินค้า 4. จัดทำใบเสนอราคา,สัญญา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
48ผู้จัดการฝ่ายขาย
ลักษณะงาน 1.สรรหาบุคลากรเพื่อสร้างทีมและขยายทีมงาน 2.ฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่ทีมงาน 3.จัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาทีมงาน 4.กำกับดูแลทีมงาน 5.วางแผนเกี่ยวกับการขายและบริหารผลงานทีม 5.พัฒนาตนเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Thai Samsung Life Insurance PCL.
49ผู้จัดการฝ่ายตลาด
1.บริหารจัดการงานทีมการตลาด 2.วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดปัจจัยภายใน/ภายนอกองค์การ 3.คิดและค้นหาสิ่งใหม่ๆเพื่อปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ทันกับการแข่งขันและการส่งเสริมการขายต่างๆ 4.วิเคราห์และพัฒนาช่องทาง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
50ผู้จัดการฝ่ายขายรถใหญ่
ปฏิบัติงานที่สาขา พิษณุโลก,สุโขทัย,ตาก,อุตรดิตถ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง