ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 34 หน้า จำนวน 334 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
71ผู้จัดการ ขายรถยนต์
วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเคซี ออโต้ จำกัด
72ผู้จัดการคลังสินค้า
- กำหนด วางแผน ควบคุมและดูแลการรับสินค้า จัดเก็บ บำรุงรักษา เบิก-จ่ายสินค้า โดยการใช้ระบบ สิมิลัน / เอ็กเพรส - ควบคุมการตรวจนับสต๊อกสินค้า ตามวิธี FI-FO ให้ถูกต้อง - บริหารการใช้กำลังคน อุปกรณ์ เครื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตไกย่า จำกัด
74Front Manager
ขายห้องพัก รับจอง เป็นหัวหน้าและดูแลพนักงานส่วนหน้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์
75ผู้จัดการฝ่ายอาคารและสถานที่
1.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงพยาบาล 2.ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงพยาบาลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ 3.ร่วมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนดความพร้อมใช้ของห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระประแดงเวชการ จำกัด
76ผู้จัดการร้านอาหาร
1. กำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานทุกแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร 4. ปรับปรุงการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด
77ผู้จัดการอาคาร,ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
-ดูแลลูกค้าที่เช่าห้องพักทั้งรายวันและรายเดือน -ควบคุม-ดูแลการปฏิบัติงานและความประพฤติของพนักงาน และ out source ในอาคาร และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายประจำปี -ดูแลสภาพทั่วไปของอาคาร และ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด
78Account Executive
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท - ทำงานร่วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงาน ภายในและภายนอก องค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
79ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
วางแผน วิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การขาย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ ยอดขายและศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซลิก้า อินเตอร์เทรด จำกัด
80Brand Manager / Assistant Brand Manager ด่วนมาก!!
Job Description 1. Fully responsible for merchandising include inventory control, SKU plan, stock management and replenishment, sell strategic plan, pricing, and merchandising allocation. 2. Financ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด