ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 34 หน้า จำนวน 334 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
81หัวหน้าแผนกขาย ประจำสาขาไทวัสดุหนองบัวลำภู
-บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -วางแผนการเพิ่มยอดขาย -ดูแล บริหารจัดการพนักงานในแผนก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
82พนักงานบริหารงานขาย ปฎิบัติงานพื้นที่ เขาปีบ จ.ชุมพร ด่วน!!
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) : 1. ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง ธงญี่ปุ่น Jflag บริเวณโครงการ สโมสร และบ้านพร้อมขาย ให้สะอาด 2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น PJ ฝ่ายก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)
83พนักงานบริหารงานขาย ปฎิบัติงานพื้นที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!
รับผิดชอบงานด้านการขายของโครงการ บริการลูกค้า เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และรับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)
85Sales Supervisor
1.เจาะการขายเปิดลูกค้าใหม่ๆ รายใหญ่ๆ ให้ได้ตามเป้าหมาย 2.วางแผนและบริหารจัดการทีมขายให้บรรลุยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผลการขายของทีมเพื่อรายงานต่อผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
89Sales Manager (โรจนะ อยุธยา)
1. วางแผนการทำงาน สร้างโอกาสการขายในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ รักษาฐานลูกค้าเดิม 2. การเปิดการขาย ติดต่อลูกค้า และปิดการขายแก่ลูกค้า 3. สรุปรายงานและติดตาม-ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยของงานขาย 4. เข้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
90Marketing Manager (โรจนะ อยุธยา)
1.วางแผนกลยุทธ์การตลาด และพัฒนากิจกรรมด้านการตลาด ภายใต้กรอบเวลาและบริหารจัดการต่าง ๆ ได้อย่างดี 2.วิจัยการตลาด เช่น การผลิต การโฆษณา การเงิน การขาย การจำหน่าย ลูกค้า/คู่แข่ง ช่องทางการตลาด 3.วิเครา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด