ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 39 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
1เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรมคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
3เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
4เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
5ครูสอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ IE ระดับชั้นม.3
- เน้นติวเนื้อหาเพื่อเพิ่มเกรดและเสริมความเข้าใจ - เนื้อหาที่สอนอิงตามหนังสือเรียนของนักเรียน - มีการเตรียมการสอนมาก่อนล่วงหน้า - มีเอกสารประกอบการเรียน, แบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบต่างๆ มาประก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
7ครูสอนศิลปะหลักสูตร globalart
สอนศิลปะสำหรับเด็ก ตามหลักสูตร globalart ประจำศูนย์ โกลเบิลอาร์ต สาขาเมกาบางนา วันทำงาน พุธถึงอาทิตย์ เวลาทำงาน พุธ ถึง ศุกร์ 11.00 น.ถึง 19.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00 น. ถึง 19.00 น. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บจ.เด็กวัยคิด
8ครูผู้ช่วย วิชาคณิตศาสตร์ fulltime
สถานที่ทำงาน ศูนย์คุมองเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4 วันทำงาน พุธ - ศุกร์ 11.00-19.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.30-19.30น. หน้าที่รับผิดชอบ 1. เตรียมเอกสารการเรียนการสอน 2. ศึกษาแบบฝึกหัด หลักสูตร 3. ให้กา...ดูรายละเอียด
องค์กร : คุมอง เดอะมอลล์บางกะปิ (Kumon The Mall Bangkapi)
9ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย parttime
สถานที่ทำงาน ศูนย์คุมองเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4 วันทำการ พุธ - ศุกร์ 11.00-19.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.30-19.30น. หน้าที่รับผิดชอบ 1. เตรียมเอกสารการเรียนการสอน 2. ตรวจ ลงผลและประเมินผลแบบฝึกหัด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : คุมอง เดอะมอลล์บางกะปิ (Kumon The Mall Bangkapi)
10ครูสอนภาษาอังกฤษ
สอนโทอิค สอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์สอน...ดูรายละเอียด
องค์กร : OMG Language Center Chonburi