ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 30 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
1เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรมคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
3เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
4เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
5ครูผู้ช่วยประจำ
ดูแลการเรียนการสอนนักเรียน ระดับอนุบาล-มัธยม อบรม สัมมนา ทำแบบฝึกหัด วางแผนการเรียน ,ตรวจการบ้าน ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์ เวลางาน อัง-ศุกร์ 12.00 -19.00 เสาร์ 8.30-16.00...ดูรายละเอียด
องค์กร : รร.เสริมทักษะภู่เจริญ
6ครูผู้ช่วย parttime
ตรวจการบ้าน ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์ ทำงาน วัน อัง / พฤ 13.00-19.00 เสาร์ 9.00-16.00 50/ชม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : รร.เสริมทักษะภู่เจริญ
7รับสอนภาษาจีน อังกฤษ ไทย ทั่วไป
รับสอนภาษาจีน อังกฤษ ไทย วิชาทั่วไป สอนการบ้าน ติวสอบ นักเรียนไทย อินเตอร์ สองภาษา รับสอนตั้งแต่อนุบาล-มัธยมปลาย นักศึกษา บุคคลทั่วไป ฯลฯ สอน ติวสอบ ติวเข้ม สอน IELTS TOEFL TOEIC SAT และอื...ดูรายละเอียด
องค์กร : Streetup Model Modeling & Agency
8ครูสอนภาษาจีนพาร์ทไทม์ (หลายอัตรา)
- สอนภาษาจีนตามแนวทางของสถาบัน - จัดทำสื่อการสอนและกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสนุกกับการเรียนภาษาจีน - รายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองและสถาบันทราบ - บันทึกการสอนทุกครั้งหลังสอนเสร็จ - เป็นแบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์
9ครูสอนภาษาจีน
ครูสอนภาษาจีน สามารถสื่อสารภาษาจีนได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์