ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 30 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
11ครูผู้สอนนักเรียนอนุบาล
โรงเรียนเครือคาทอลิก เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร IEP (Intensive English Program) และ EP (English Program) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
12นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ
จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานศึกษาวิจัย งานการสำรวจ หรืองานด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
13พี่เลี้ยงเด็ก สอน/พูด ภาษา English วุฒิปริญญาตรี 15000 บาท
พี่เลี้ยงเด็ก อยู่ประจำกับครอบครัวพ่อแม่เด็ก มีที่พักฟรี-อาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : ฺBachelor 4 Kids ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต
14พี่เลี้ยงเด็ก วุฒิปริญญาตรี คบ. ปฐมวัย 15,000 บาท มีที่พักและอาหารฟรี
พี่เลี้ยงเด็ก อยู่ประจำโดยพักอาศัยกับครอบครัวเด็ก มีที่พักฟรี และอาหาร 3 มื้อ อัตราจ้าง 15,000 บาท OT วันหยุด 1000 บาท...ดูรายละเอียด
องค์กร : ฺBachelor 4 Kids ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต
16ครูภาษาอังกฤษประถมปลาย
สอนภาษาอังกฤษประถม4-5-6 ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนผ่านกิจกรรม งานประจำ งานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนวรรณสว่างจิต
19พี่เลี้ยงติดรถโรงเรียน
เป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กบนรถโรงเรียน รับส่งเด็กเช้าและเย็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนวรรณสว่างจิต
20นักวิชาการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานขึ้นทะเบียน อย.ยาสัตว์ อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปศุสัตว์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Vicchi Enterprise CO., Ltd.