ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 30 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
21อาจารย์ประจำ / parttime
สอนพิเศษนักเรียนที่สถาบัน มีทุกรายวิชาตามความถนัดและความสามารถ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา - มหาวิทยาลัย...ดูรายละเอียด
องค์กร : EDU Group
22เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
1. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน - งานแนะแนวการศึกษา - งานรับนักเรียน 2. งานกิจกรรมพัฒนานักเรียน 3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 5. งานกีฬาสันทนาการ 6. งานวินัยและความประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
25ครูสังคม
สอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์