ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
91พนักงานบัญชี
จัดทำเอกสารภายในออฟฟิศ และทุกสิ้นเดือนต้องรวบรวมเอกสาร เพื่อส่งให้สำนักงานบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอล เค เค พริ้นติ้ง จำกัด
98เจ้าหน้าที่ประสานงานขายออนไลน์
ดูแลช่องทางการขายออนไลน์ทุกช่องทางและ PLATFORM ของบริษัทฯ Marketplace,E-commerce,Social Media, Website -ดูแลจัดการด้านงานขายออนไลน์ จัดการออเดอร์ แพคสินค้า จัดส่งสินค้า - วางแผนโปรโมชั่น การทำสื่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีว่า ซันสปอร์ต จำกัด
100เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด (Marketing Support)
• ประสานงานการออกกรมธรรม์ใหม่ และกรมธรรม์ต่ออายุ • ตรวจสอบเบี้ยประกันภัย • ติดตามและประสานงานกับตัวแทน นายหน้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า และคู่ค้า ทุกช่องทางการขาย • ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)