ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
101ธุรการคลังสินค้า
- ตรวจเช็คการรับและจ่ายสินค้า - เปิดบิล - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตไกย่า จำกัด
102เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก และประสานงานลูกค้า
- ดูแลงานทางด้าน Import เตรียมรายการกำหนดรับสินค้าเข้าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - จ้ดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการเครียร์สินค้า ตรวจเช็คค่าใช้จ่ายต่างๆ - ทำเคลมเมื่อสินค้าเสียหาย - ดูแลงานทางด้าน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตไกย่า จำกัด
103พนักงานทั่วไป (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
ดำเนินงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้า และในการทำงานมีทั้งในและนอกสถานที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
104ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด
เรียนรู้ระบบงาน โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และช่วยจัดการงานภายในและภายนอกบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
105ผู้จัดการฝึกหัด
เรียนรู้ระบบงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และช่วยจัดการบริหารภายในบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
106ธุรการฝ่ายขาย
ประสานงานภายในองศ์กร พิพม์เอกสาร ประสานงานการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
108ธุรการการเงิน
เคาน์เตอร์รับเงิน ออกใบเสร็จ สรุปรับจ่ายประจำวัน ธุรการทั่วไป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด
109ธุรการบัญชีการเงิน และแคชเชียร์
แคชเชียร์ สรุปยอดรายวัน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สรุปค่าเทรน สรุปยอดส่ง out source และสนับสนุนงานธุรการทั่วไป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด
110พนักงานธุรการขาย(โรงงานสระบุรี)
1. จัดทำเอกสาร เพื่อสนับสนุนการขาย 2. ประสานงานกับพนักงานขาย และฝ่ายผลิต 3. รับลูกค้า เสนอขายและให้คำแนะนำสินค้า และผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท หินอ่อน จำกัด