ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
102หัวหน้าแผนกบัญชี
1. สรุปยอดขายประจำวันและประจำเดือน 2. จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้าง รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน 3. จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน 4. คำนวณและบันทึกค่าเสื่อม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามวิคตอรี่ เคมิคอล จำกัด
108เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง (ประสานงาน+คีย์เอกสาร)
จดบันทึกข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูล, รายการบันทึก และจัดเก็บ ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับงานระบบซ่อมบำรุง ตามมาตรฐาน ISO งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศิริมิตร จำกัด
109ธุรการซ่อมบำรุง
- จัดทำเอกสาร ใบเสนอราคา - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และกับแผนกต่างๆ - จัดทำเอกสาร สรุปของแผนก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด
110พนักงานขาย
-มีประสบการณ์ในการขาย -สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด