ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
132พนักงานบัญชี
- ทำเอกสารด้านบัญชี - ออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ทำเอกสารต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตเค่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
133ธุรการฝ่ายขาย
- โทรประสานงานกับลูกค้า - แนะนำสถานที่ออกอีเว้นท์ - พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ เอกสารต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตเค่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
134เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด
1. ดำเนินการเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การบันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ การต่ออายุสมาชิก การจัดส่งข่าวสารบริษัทฯ เป็นต้น 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กร 3. จัดทำรายงานข้อมูลลูกค้า เพื่อเสนอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เป็นคุณ จำกัด
135พนักงานธุรการช่าง
-พนักงานธุรการ หัวหน้าช่าง / ซัพพอตช่าง ทำการประสานงานทั้่วไปภายในและภายนอกออฟฟิศ รวมถึงช่วยสนับสนุนการทำงานของช่างให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ (พนักงานในตำแหน่งนี้ต้องสามารถรับแรงกดดันจากลูกค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์รัส มารีน เซอร์วิส จำกัด
136HR Admin
• Payroll for employees • Take care of TIME ATTENDANCE and make a report. • Documenting personal documents. • Labor relations. • Recruitment • Prepare Contract Orientation of the new employees A...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโต้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
137Accountant
• Responsible for general accounting work of the company • Create an account with excel • Can understand the accounting documents very well • Prepare, track and check the purchase tax invoice / sal...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโต้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
138บัญชี
-ทำบัญชี บริษัท -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : VND Medical Center
139ธุรการ เลขานุการ
รับคำสั่งจากผู้บริหาร เก็บความลับขององค์กรได้ รักษาผลประโยชน์ให้กับองค์ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : VND Medical Center
140พนักงานจัดทำ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอังกฤษ
1.ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลโครงงานต่างประเทศ 2.จัดทำวาระการประชุมและสื่อนำเสนอ 3.ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)