ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
133Sales coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
1.รับ/คีย์ PO ลูกค้าเข้าระบบ 2.ทำข้อมูลสต๊อกสินค้า ใบเสนอราคา ข้อมูลค้างส่งประจำวันส่งให้ sale 3..ช่วยผลักดันค้างส่งให้เกิดยอดขาย 4.ประสานงานกับทาง Master Planning เรื่องกำหนดการของสินค้าออกหรือกำห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
137เลขานุการ/ประสานงาน/บริหารงานบุคคล
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ ภายใน และภายนอกบริษัท - ติดต่อประสานงาน กับหน่วยต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท - ใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point - ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (Inter PAC)
138เจ้าหน้าที่ประสานงานอบรม
-ติดต่อประสานงานเรื่องการจัดการอบรมกับลูกค้า -ติดต่อประสานงานเรื่องที่พัก -ติดต่อประสานงานจัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างสำหรับผู้เข้าอบรม -ติดตามและอำนวบความสะดวกแก่กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง -รับหน้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สเกลจีโอเทค จำกัด
139ธุรการบัญชี
- จัดทำใบสำคัญจ่าย และเอกสารการจ่ายเงิน - จัดทำเอกสารด้านการเงิน - คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ - ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel อื่นๆ - ติดต่อประสานงาน กับห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (Inter PAC)