ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
132จนท.ธุรการฝ่ายขาย (ประจำเมืองทองธานี)
1.เปิดใบสั่งขายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตาม Promotion ที่กำหนด 2.ตรวจสอบการแพ็คสินค้าตามใบสั่งซื้อให้ถูกต้อง 3.จัดทำรายงานและตรวจสอบเบิกค่าใช้จ่ายของSale ต่าง 4. จัดทำรายงานฝ่ายขายต่างๆ ตามที่ได้รั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
134โอเปอเรเตอร์
- ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลงานกับบุคลที่ใช้บริการหรือติดต่องานของบริษัท - ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ - ต้อนรับ ดูแลต้อนรับบุคลลที่เข้ามาติดต่องานบริษัท - ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : ดี-พลัส อินโนเวชั่น
135ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายบัญชี ติดต่อเพิ่มเติม0903247761...ดูรายละเอียด
องค์กร : ดี-พลัส อินโนเวชั่น
136พนักงานคีย์ข้อมูล
1. คีย์ข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ 2. รับสาย และให้ข้อมูลลูกค้า **สัมภาษณ์พร้อมแจ้งผลทันที**...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd)
137พนักงานบัญชี
งานประสานงานในสำนักงาน ส่วนของงานขาย งานการเงิน โดยเน้นงานของความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีเป็นหลัก และมีความรู้โปรแกรม CD Organizer ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วายเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
139พนักงานแผนกธุรการ
ติดต่อประสานงานทั่วๆไปกับแผนกต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Thai Fresh Fruits & Vegetables Co.,Ltd.
140สมุห์บัญชี
1. สมารถปิดงบต้นทุนโรงงานได้และผ่านการทำงานด้านโรงงานมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. สมารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้เป็นอย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด